Stichting Stadskern Hattem
 

Monument Kerkstraat 27 Hattem



Project 1 Winkel Kerkstraat 27
Monumentenlijst
Het pand is opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de monumentenwet 1988 met de volgende omschrijving:
In oorsprong pand. uit omstreeks 1600 op de hoek aan de Derde Walsteeg. De gepleisterde zijgevel heeft in het achtergedeelte drie geblokte ontlastingsbogen bewaard' Laag achterhuis. De zijgevel heeft een vroeg 19e eeuws karakter. In het hoge schilddak een dakkapel met fronton en hijsbalk.
Aanleiding
De aanleiding om dit pand te willen restaureren is al enkele malen in het voorgaande genoemd. Het voomemen van de gemeenteraad om het pand van de monumentenlijst af te voeren, veroorzaakte ongerustheid bij het, toen nog, "voorlopig comité"' Voldoende redenen om het gebeuren rondom dit pand op de voet te volgen en bij het gemeentebestuur op verkoop aan te dringen.