Stichting Stadskern Hattem
 

Monument Noordwal 33-35-37


 


Profect 5 Woningen Noordwal 33-35 en 37

Monumentenlijst

Van deze drie panden die voor de restauratie als beeldbepalend respectievelijk beeldondersteunend te boek stonden, is de woning Noordwal 35 bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 15 mei 1990 geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst met de onderstaande omschrijving :

Pand uit het begin van de 20e eeuw, met een rechthoekige plattegrond, in de straatwand gelegen. Het pand, 1,5 bouwlaag, afgedekt door een zadeldak met zijschild met aankapping aan de achterzijde (gesmoorde O.H. Dakpannen).

De voordeur is centraal geplaatst en heeft een 2-ruits bovenlicht en geprofileerd kalf.

Aan weerszijde aan de voordeur een 6-ruits schuifraam met gepleisterde onderdorpel. Boven de ramen en de deur een 1.5 steens hanekam. Boven elk raam een hooiluik waarin aan de binnenkant een raam is geplaatst (niet origineel).

De luiken zin opgeklampt. In de gevel zijn 4 ankers aangebracht en vindt aan de bovenzijde zijn beëindiging in een later aangebrachte bakgoot op klossen. De achtergevel is in de 70-er jaren herbouwd en opgetrokken in oude steen en uitgevoerd als schoon metselwerk. In deze gevel zijn twee opgeklampte deuren opgenomen terwijl aan de linkerzijde twee stalraampjes zijn aangebracht.

Het nieuwe keukenraam is "in stijl" aangebracht. Dakpannen op de aankapping: gesmoord O.H. Het pand beschikt aan de achterzijde over een klein stadstuintje.

De hoofdindeling is tamelijk gaaf. Het pand beschikt over twee originele schouwen en bedsteden.

De (vrij dunne) verdiepingsbalklaag is origineel. Onder het pand bevinden zich twee kelders van oudere datum (tongewelf//straat).De kap is zeer eenvoudig (sporen).

Eenvoudig doch harmonisch pand, grotendeels gaaf en vooral door zijn ligging aan de Noordwal van belang voor het stadsbeeld.

De woning Noordwal 33 staat noch  op de rijks- noch op de  gemeentelijke monumentenlijst. Het pand heeft de kwalificatie beeldondersteunend maar heeft daardoor geen wettelijke bescherming.